Skuteczność autologicznej kondycjonowanej surowicy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego – metaanaliza

W artykule opublikowanym w 2021 roku autorzy przedstawili wyniki metaanalizy 8 badań klinicznych dotyczących leczenia choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego z zastosowaniem autologicznej kondycjonowanej surowicy.

Streszczenie

Cel: Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest częstym schorzeniem powodującym niepełnosprawność, bez leczenia. Niniejsze badanie ma na celu ocenić skuteczność leczenia autologiczną kondycjonowaną surowicą. Materiały i metody: Po systematycznym przeszukiwaniu (2000–2020) głównych baz danych oraz procesach przesiewowych i filtrujących, w końcowych analizach uwzględniono osiem artykułów. Połączony efekt wizualnej skali analogowej (VAS) i skali Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) oceniano przed i po interwencji.

Wyniki: Łączna standaryzowana średnia różnica dla globalnego wyniku WOMAC wyniosła -2,44, a łączona średnia ważona różnica wynosiła -22,92. Łączna standaryzowana średnia różnica dla wyniku VAS wynosiła -3,77, a łączna średnia ważona różnica wyniosła -32,37 (p < 0,000).

Wniosek: ta metaanaliza potwierdza, że autologiczna kondycjonowana surowica może zmniejszyć ból i poprawić  funkcjonowanie (VAS i WOMAC) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.

Streszczenie: Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego jest powszechną i powodującą niepełnosprawność chorobą z różnymi opcjami terapeutycznymi; leczenie regeneracyjne wśród nich jest duża grupa autologicznych preparatów krwiopochodnych o różnej zawartości czynników wzrostu lub przeciwzapalnych. Kondycjonowana surowica autologiczna (ACS) jest jednym z ostatnio wprowadzonych wyborów, które przykuwają uwagę. Badania nad ACS okazały się w większości obiecujące ale mieszane wyniki, to badanie miało na celu zebranie dostępnych danych na ten temat w celu uzyskania wniosków na temat skuteczności ACS w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego, co przekłada się na korzyść tej metody w zmniejszaniu bólu i poprawy funkcji stawu.

Podsumowanie wniosków

Autorzy stwierdzili, że autologiczna kondycjonowana surowica może zmniejszyć dolegliwości bólowe i poprawić funkcjonowanie stawu i że zaraportowane działania niepożądane były minimanle w analizowanych badaniach klinicznych.

Sprawdź także:

Leczenie zwyrodnień kręgosłupa

Leczenie stawów komórkami macierzystymi

Zwyrodnienie stawów leczenie

Leczenie stawu biodrowego