fbpx

Terapia Orthokine®

Twój pierwszy wybór w leczeniu zwyrodnień stawów i wad chrząstek.

Wskazania do zastosowania terapii:

Stany zapalne

stawów

Urazy

mięśni

Urazy

ścięgien

Bóle

korzeniowe pleców

Terapia Orthokine®

jest w pełni autologiczną, skuteczną, bezpieczną
i popartą badaniami klinicznymi
formą leczenia.

polega na podaniu pacjentowi w postaci wstrzyknięcia jego własnych namnożonych, skoncentrowanych białek przeciwzapalnych wytworzonych z krwi od niego wcześniej pobranej.

nie wprowadza się do organizmu żadnych obcych substancji, a jedynie białka pochodzące z własnej krwi pacjenta.

stosowana jest od 1998 roku. W ponad 500 licencjonowanych ośrodkach na całym Świecie wykonano już ponad 500 tysięcy wstrzyknięć surowicy.

Terapia Orthokine®

powoduje długotrwały efekt terapeutyczny utrzymujący się ponad dwa lata.

W Polsce terapia jest dostępna wyłącznie w wybranych licencjonowanych ośrodkach. Licencje na terenie Polski przyznaje firma Pins, reprezentująca niemiecką firmę Orthogen, która opatentowała metodę Orthokine®.

Terapia Orthokine® powoduje:

 • Zahamowanie/spowolnienie

  procesu zapalnego stawów charakterystycznego dla zmian zwyrodnieniowych

 • Zahamowanie/spowolnienie

  niszczenia chrząstek i tkanek

 • Zahamowanie stanu zapalnego

  nerwu i jego otoczenia w przypadku bólu pleców uszkodzeń nerwów w przypadku bólu pleców

 • Bezpośrednie oddziaływanie

  na miejsce bólu: ograniczenie i zmniejszenie nasilenia  bólu

 • Poprawę funkcji

  mięśni i ścięgien po przebytych urazach

Skuteczność terapii Orthokine®

Skuteczność terapii Orthokine® oraz jej tolerancja przez pacjentów zostały sprawdzone klinicznie i potwierdzone naukowo w badaniach klinicznych. Ta naturalna, biologiczna metoda leczenia stanowi przykład zastosowania biologii molekularnej w ortopedii. Dokładna obserwacja pacjentów w wieloletnich badaniach, wyniki testów przedklinicznych i badań klinicznych, doświadczenia lekarzy potwierdzają skuteczność i dobrą tolerancję terapii Orthokine® przez pacjentów.

Badanie

w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego

W ramach randomizowanego, 6-miesięcznego badania z podwójną ślepą próbą uzyskano wyniki, które wskazują na większą skuteczność terapii Orthokine® w porównaniu z kwasem hialuronowym jak i placebo. Autologiczną kondycjonowaną surowicę uzyskaną metodą Orthokine®, kwas hialuronowy (HA-Hya- Ject®) i placebo zastosowano łącznie u 376 mężczyzn i kobiet (w wieku od 30 do 85 lat). Do oceny skuteczności zastosowano kwestionariusze i skale: bólu (VAS i WOMAC) oraz jakości życia (SF-8). Po sześciu miesiącach, osoby poddane terapii Orthokine® oceniły swój stan (jakość życia, nasilenie bólu) statystycznie istotnie lepiej niż w grupach porównawczych.

Wyniki przedłużonej do 2 lat obserwacji w ramach badania otwartego. Po 2 latach obserwowano nadal istotną różnicę pomiędzy grupą leczoną Orthokine® a grupami HA i placebo – w skali WOMAC (skala stosowana do oceny bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów). Liczba pacjentów, którzy w trakcie badań musieli poddać się innemu leczeniu (ponowna seria wstrzyknięć, akupunktura, artroskopia, TEP etc.) z powodu nowych lub ponownie występujących dolegliwości, w grupie terapii Orthokine® była najmniejsza.

Badanie

w zespołach korzeniowych kręgosłupa lędźwiowego

Prospektywne, randomizowane badanie metodą podwójnej ślepej próby u pacjentów z lędźwiową radikulopatią wykazało, że stosowanie terapii Orthokine® było równie skuteczne jak leczenie triamcynolonem (3 dawki po 5mg lub 10mg). Obydwie terapie podawano drogą iniekcji okołonerwowych. Ocena stopnia nasilenia bólu po 6 miesiącach wskazywała na mniejsze jego nasilenie w grupie Orthokine® w porównaniu do grupy, w której podawano triamcynolon 5mg. Kontrolowane badania wykazują, że terapia Orthokine® w rwie kulszowej stanowi skuteczną i bezpieczną biologiczną alternatywę do istniejących sposobów leczenia.

W żadnym z badań nie doszło do zakażeń lub wystąpienia poważnych działań niepożądanych. Bóle kręgosłupa (bole krzyża) są skutkiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Stany zapalne korzeni nerwowych to bezpośrednia przyczyna bólów kręgosłupa. Orthokine® powoduje, że proces zapalny i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane. Terapia Orthokine® jest stosowana w miejscu dotkniętym procesem zapalnym wywołanym zmianami degeneracyjnymi stawów, hamując zachodzące zmiany i usuwając ból. W terapii Orthokine® stosowane są specjalistyczne i opatentowane strzykawki EOT®II, produkowane w Niemczech. Produkcja strzykawki EOT®II odbywa się w ściśle kontrolowanych warunkach..