Ocena skuteczności terapii Orthokine® – retrospektywna analiza 1000 przypadków

Wstęp

Choroba zwyrodnieniowa stawów stanowi problem zdrowotny o zasięgu globalnym. W objawowym leczeniu jej następstw wykorzystuje się m. i. metody biologiczne, wśród nich – surowicę autologiczną. Celem badania była ocena skuteczności terapii Orthokine w materiale własnym.

Materiał i metoda

Retrospektywna analiza 1000 przypadków. Wyniki oceniano w zmodyfikowanej skali McNaba (A – doskonały, B – dobry, C – przeciętny, D – zły) po dwóch i sześciu miesiącach od zakończenia terapii. Skuteczność terapii szacowano jako odsetek wyników satysfakcjonujących (A lub B) bądź niesatysfakcjonujących (C lub D).

Wyniki

Najliczniej reprezentowane były choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego (n=400) oraz stawu kola- nowego (n=219). Najwyższy odsetek pacjentów z oceną A lub B po 6 miesiącach uzyskano w terapii entezopatii łokcia tenisisty (88,2%), tendopatii stożka rotatorów (72,0%), tendopatii ścięgna Achillesa (75,0%) oraz we wczesnych fazach choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego (75,9%) i stawów drobnych ręki (77,0%). W przypadku dyskopatii szyjnej i lędźwiowej osiągano skuteczności na poziomie 56,0-62,0% niezależnie od wielkości przepukliny. Niesatysfakcjonujące wyniki (C i D) przeważały w grupie pacjentów ze stenozą kanału kręgowego odcinka lędźwiowego (66,1%), chorobie zwy- rodnieniowej stawu promieniowo-nadgarstkowego (66,7%), a szczególnie w późnej fazie choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego (85,3%). Dla najliczniej reprezentowanych grup, w wybranych przedziałach wiekowych dokonano analizy częstości wyników niesatysfakcjonujących. Tylko w grupie nasilonych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego ule- gają one istotnemu zwiększeniu powyżej 75 roku życia.

Wnioski

Terapia Orthokine jest wysoce skuteczna w przypadku tendopatii, entezopatii, choroby zwyrodnieniowej małych stawów ręki oraz wczesnych faz zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego. 2. Zadowalające wyniki osiąga się w leczeniu dyskopatii szyjnej i lędźwiowej. 3. W nasilonych zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego, biodrowego oraz stenozie kanału kręgowego przeważają wyniki niesatysfakcjonujące.
Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, iniekcja okołokręgowa, iniekcja dostawowa, autologiczna surowica własna

Słowa kluczowe

Choroba zwyrodnieniowa stawów, iniekcja okołokręgowa, iniekcja dostawowa, autologiczna surowica własna